Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

ISTEBNÉ

  

POLOHA

Istebné sa nachádza v JZ časti Oravy, okrese Dolný Kubín,

medzi riekou Orava a NP Malá Fatra na 1129 ha pôdy. 

Má reliéf s výškovým rozpätím 455 – 1226 m.n.m. 

 Jeho geogr. šírka je 49´14´ a geogr. dĺžka je 19´22.

VODSTVO 
 
- Istebnianka je pravostranný prítok Oravy a meria 8,6 km
 
- pramení v Malej Fatre na južnom svahu Opáleného (925 m n. m.)
 
- v nadmorskej výške cca 457,5 m n. m. ústi do Oravy.
 
  PRÍTOKY: Mrazenica, Mraznica, Mackov, Hrčova Kečka, Lysica.
 
 
 
PODNEBIE 
 
  Chotár Istebného zaraďujeme  do 2 klimatických oblastí:
 
- mierne teplú, v okolí rieky Oravy, priemerná ročná teplota 6-7 °C
 
- mierne chladnú, ostatná časť, priemerná ročná teplota 3-6°C
 
  Ročný úhrn zrážok sa pohybuje v rozmedzí od 800 po 1200 mm.
RASTLINSTVO
 
Pôvodne tu bol viac-menej súvislý porast lesov, ktorý sa postupne zmenšoval.
 V Istebnianskej doline rastie aj chránený strom tis.
Sú tu mnohé chránené druhy slovenskej flóry ( horčičník Wittmanov, ostrevka tatranská,
klinček včasný, očianka tatranská, prilbica pestrá a žltá, prvosienka holá... ).
 
  ŽIVOČÍŠSTVO 
 Môžeme tu nájsť takmer všetky systematické skupiny živočíchov žijúcich na Slovensku.
 Môžeme tu nájsť hmyz, ryby ( aj hlavátka piodunajská), obojživelníky, cicavce a hlavne vtáky.
Z chránených živočíchov je tu rozšírený hlucháň.
 
 
 
OBYVATEĽSTVO
 
 V súčasnosti má obec Istebné 1454 obyvateľov, (údaje sú z roku 2006),z toho:
450 mužov (30,9 %) 
369 žien (25,4%)  
l280 detí do 18 rokov (19,3%)
 
POĽNOHOSPODÁRSTVO
 
Poľnohospodársky dvor Istebné (bývalé JRD) patrí pod správu poľnohospodárskeho družstva Veličná.
 
  Vo veľkom sa tam chovajú ovce, na miestnom salaši sa dá kúpiť žinčica a ovčí syr.
 
  Pestuje sa pšenica, jačmeň, zemiaky a kŕmna repa.
 
   
 
PRIEMYSEL
   Po zániku  tehelne a závodu na výrobu ferozliatín OFZ
je v Istebnom iba skromná priemyselná výroba.
   V roku 2004 sa začalo s výstavbou závodu na plynové kotly HOVAL.
Ten bol dokončený v roku 2005. V súčasnosti sa chystá výstavba 3. haly.
 
 
  KULTÚRA
  V obci je bohatý kultúrny život. Známa je folklórna skupina Istebňanka, ktorá oslávila už svoje 45. narodeniny.
V Istebnom sa nezabúda ani na kultúrne tradície.
Každoročne sa konajú fašiangy, kde dobrovoľní požiarnici pochodujú naprieč celou obcou.
Svoje spolky tu majú aj ženy a to spolok Červeného kríža a Úniu žien.
V Deň Matiek sa každoročne organizuje pochod na Lysicu.
V roku 2006 oslávilo Istebné 690. výročie svojho vzniku.
 
 
   ŠKOLSTVO
 
V Istebnom je materská škola, základná škola pre ročníky 1-9 a stredné odborné učilište strojárske.
To navštevujú žiaci zo širokého okolia.
  
 
 
CEST. RUCH
   V Istebnom sú tieto kultúrne pamiatky:
  Drevený artikulárny kostol postavený v 17. storočí
 
 
ØPamätná tabuľa Juraja Matúšku ( 1849 )
umiestnená na budove evanjelickej fary v Istebnom
 
ØPamätná tabuľa padlým občanom počas SNP 
  
 
 
 
Širokú možnosť rekreácie ponúkajú aj okolité hory. Cez Istebné vedie turistický chodník na Kubínsku hoľu.
Vystúpiť sa dá aj na blízke vrchy Lysica a Hrčova Kečka.
Kúpať sa dá napríklad v blízkom Šútove.
Je tu aj mnoho možností na ubytovanie a stravovanie.
 
 
 
 
ŠPORT
 
Neodmysliteľnou súčasťou obce je Dobrovoľný hasičský zbor. Ten sa v roku 2005 dostal až na majstrovstvá Slovenska.
 
  V roku 2003 vznikol OŠK Istebné. Ten tvorí 5 futbalových kolektívov ( prípravka, mladší a starší žiaci, dorast a muži).
 
  Každoročne sa organizuje aj strelecká súťaž O pohár starostu obce.
 
_______________________________________________________________________
 

 

TOPlist